Historie knihovny

Vůbec prvním zmiňovaným knihovníkem byl řídící učitel Janovský. Za nacistické okupace bylo 5 členů knihovní rady, včetně knihovníka. Po válce se stal knihovníkem kronikář Alois Somr, neboť dlouholetý knihovník Jan Kapusta za války zemřel.

V neděli 14. ledna 1951 byla otevřena přebudovaná veřejná obecní knihovna v nové samostatné místnosti bývalého Stavjaníkova hodinářství (stávala tam, kde je nyní obchod). Byl zaveden volný výběr knih.

V listopadu 1951 vydala správa knih první úplný seznam knih, který dodala do každé rodiny. Knihy se půjčovaly dvakrát týdně. Knihovna obsahovala téměř 1.000 svazků. Knihovníkem byl v té době Miroslav Vaněk, místní učitel. Začátkem roku 1951 měla knihovna 178 čtenářů, koncem téhož roku 308. Přestěhování do nových prostor knihovně evidentně prospělo.

V roce 1955 měla knihovna 2.001 svazků, včetně brožur, z toho 27 knih v ruském jazyce.

Koncem roku 1959 bylo v knihovně 1.925 svazků knih a 404 brožur. Vypůjčeno bylo v tom roce 4.858 knih. V kronice se máme možnost dočíst, že v tu dobu nejvíce četla školní mládež a pak lidé od padesáti let věku. Mládež od šestnácti let navštěvovala knihovnu velmi málo. Nedalo se prý říct, že by vůbec nečetli, někteří si kupovali knihy sami a zařizovali si vlastní knihovny, jiní měli větší zájem o časopisy.

V roce 1969 byl knihovníkem Josef Sedláček. Ten předal knihovnu Mileně Žáčkové (8. listopadu 1969, 2.283 knih a 190 brožur). Půjčovalo se ve středu od 17-19 hodin.

Další stěhování knihovny do jiných prostor přišlo v srpnu 1967 za knihovnice Aleny Trunkátové. Knihovna se stěhovala na tzv. "Kusákovo", do dosavadní kanceláře VB. Vcházelo se do ní ze dvora, okna vedla na zmiňovaný dvůr.

Dalšími knihovníky byli Daniela Kremplová (27. září 1970, 2.200 knih a 379 brožur) a Petr Mikl (1. října 1971. 2.365 knih a 485 brožur, 176 čtenářů).

Novinkou roku 1973 byly čtenářské průkazy (tehdy samozřejmě papírové), do nichž se zapisovaly výpůjčky. Výpůjčky byly bezplatné. Knihovna měla asi 2.500 svazků.

A prozatím předposlední stěhování přišlo v sedmdesátých letech (1974?), to se již knihovna přestěhovala do budovy staré radnice, kde sídlila až do listopadu 2012. Nejprve do místnosti, kde je nyní bytový textil, později naproti.

8. ledna 1974 nastoupila knihovnice Ludmila Jedličková, která byla dobrou duší knihovny dlouhých 25 let. Půjčovalo se v úterý a ve čtvrtek od 15.30 - 18 hodin. Knihovna tehdy měla 2.865 svazků.

Počátkem roku 1976 bylo v knihovně registrovaných 220 čtenářů.

V roce 1987 bylo registrovaných 286 čtenářů, toho roku přišlo do knihovny 1.964 návštěvníků, vypůjčeno bylo 8.420 knih a 1.116 časopisů.

V roce 1991 bylo registrovaných téměř 400 čtenářů. Knihovna v té době vlastnila více než 7.200 knih.

V roce 1994 bylo čtenářů 311, z toho 188 dětí do 15 let. Knihovna vlastnila 7.727 knih a za rok evidovala 7.685 výpůjček.

Se změnou statutu Slušovic na město (1996) přišla i změna statutu knihovny - z místní knihovny se stala knihovna městská, což vyžadovalo hodně změn.

Knihovna se profesionalizovala v říjnu 1999. Již tu nebyla dobrovolná, ale profesionální knihovnice. Od té doby je vedoucí knihovny Jana Kapustová.

Z grantu knihovna obdržela počítač, do kterého se začaly zapisovat knihy. Zároveň s tím byly vlepovány kódy do knih pro pozdější možnost automatizovaného výpůjčního systému (lidově řečeno - půjčování přes počítač). Spolu s počítačem se v knihovně objevila nová vymoženost - Internet.

Roku 2001 byly prostory knihovny rekonstruovány. Nové stropy, světla, podlahy, vstupní dveře. Stávající prostory byly propojeny s malou místností vedle knihovny, takže knihovnice získala prostorné zázemí pro technickou část knihovnické práce (balení knih, sklad atd.). Byly vyrobeny stolky pro dva počítače a krásný výpůjční pult, věšáky u dveří a několik regálů. Celá knihovna okamžitě získala jinou atmosféru. Zvláště když se oddělení pro děti a mládež vyčlenilo do výklenku, který vzniknul po zrušení starého zázemní pro knihovnici, které bývalo odděleno dvěma regály a závěsem. Tímto krokem se opticky předělila část dětská a část pro dospělé čtenáře, přestože jsou stále spojeny. Dětské oddělení bylo vyzdobeno plastickými obrázky oblíbeného Krtečka, které mají děti moc rády.

Do září 2004 se podařilo zapsat všechny knihy do databáze v počítači a v září toho roku se podařilo spustit automatizovaný výpůjční systém (tehdy program ISIS-MAKS). Od té doby jsou čtenářské průkazy laminované. Postupem času automatizovaný systém doznal spoustu změn a vylepšení, z grantu se nám v roce 2008 podařilo získat program KP-WIN SQL, který poskytuje mnohem více možností a služeb, včetně on-line katalogu OPAC.

V září 2011 se započalo se stavbou nové sokolovny, v jejíž přístavbě získala prostor nová knihovna. Celý objekt byl slavnostně otevřen 28. listopadu 2012. Knihovna získala krásné vzdušné a velkorysé prostory, kde je možno si nejen vypůjčit knihy, ale čtenáři dospělí i děti získali prostor, kde si mohou číst, odpočinout si a v případě dětí i např. dělat domácí úkoly.

V roce 2016 jsme z grantu získali program Verbis a on-line katalog Portaro. Tyto programy umožňují zápis více titulů a jsou opět dokonalejší a mají více funkcí než předchozí KP WIN SQL a katalog OPAC.

Naše knihovna je členem Klubu dětských knihoven - Klubka Zlínského kraje.

V roce 2015 byla naše knihovna oceněna titulem Knihovna roku 2014 Zlínského kraje.

K 31. 12. 2022 čítal knihovní fond 14.622 knih + 19 CD-ROMů, 8 stolních her + 2 elektronické tužky Albi + Kouzelné hodiny a Adventní kalendář od Albi.