Regionální funkce

Městská knihovna ve Slušovicích poskytuje na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Slušovice regionální knihovnické služby (metodickou a konzultační činnost, aktualizaci a revizi knihovního fondu a zpracování knih) těmto knihovnám regionu:

Obecní knihovně v Březové, Hrobicích, Neubuzi, Želechovicích nad Dřevnicí a Místní knihovně v Dešné.

 

Obecní knihovna v Březové (knihovnice Vladimíra Garguláková)

www.brezova.knihovna.cz

On-line katalog

Email:  knihovna.brezova@gmail.com

Otevřeno: PO: 16.30 - 18.30 hodin

              ST:   16.30 - 18.30 hodin

Veřejně přístupný Internet, možnost tisku.

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu.

 

Obecní knihovna v Březové

 

Místní knihovna v Dešné (knihovnice Lenka Plišťáková)

www.desna.knihovna.cz

On-line katalog

Email:  knihovna.desna@volny.cz 

Otevřeno: ST:  17 - 20 hodin

V roce 2011 byla knihovnice oceněna 2. místem v soutěží o Nejlepší knihovnici (soutěž pro dobrovolné knihovníky obecních a místních knihoven).

Veřejně přístupný Internet, wifi, možnost tisku.

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu.

 

Místní knihovna v Dešné

 

Obecní knihovna v Hrobicích (knihovnice Marie Samsonková)

www.hrobice.knihovna.cz

On-line katalog

Email: knihovnahrobice@seznam.cz

Otevřeno: PO: 14 - 18 hodin

Veřejně přístupný internet, možnost tisku.

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu.

 

Obecní knihovna v Hrobicích

 

 

Obecní knihovna v Neubuzi (knihovnice Milada Hynčicová)

www.neubuz.knihovna.cz

On-line katalog

Email:  knihovna.neubuz@centrum.cz 

Otevřeno: PO: 14 - 17 hodin

               ST:  14 - 17 hodin

V roce 2019 získala knihovnice paní Milada Hynčicová mimořádné osobní ocenění člena Rady Zlínského kraje Miroslava Kašného (https://www.neubuz.knihovna.cz/novinky/).
 

Veřejně přístupný internet, možnost tisku.

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu.

 

Obecní knihovna v Neubuzi

 

Obecní knihovna v Želechovicích nad Dřevnicí (knihovnice Miroslava Borovičková)

www.zelechovice.knihovna.cz

On-line katalog

Email: knihovna.zelechovice@seznam.cz

Otevřeno: ČT: 14 - 18 hodin

Veřejně přístupný internet, možnost tisku.

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu.

 

Obecní knihovna v Želechovicích