Čtenářský řád Městské knihovny ve Slušovicích

 

 

1.    V městské knihovně má právo půjčovat si knihy a využívat dalších služeb každý čtenář knihovny, dodržující tento čtenářský řád.

Čtenářem se může stát každý občan.

Děti a mládež do 15 let se mohou stát čtenářem knihovny po souhlasu rodičů, kteří ručí za vypůjčené knihy.

Čtenářský poplatek činí 70 Kč pro dospělé, 50 Kč pro důchodce a studenty a 30 Kč pro děti a mládež do 15 let.

Důchodci od 70. roku věku roční čtenářský poplatek neplatí.

 

2.    Knihy, které nejsou v městské knihovně k dispozici, po žádosti  čtenáře obstará pracovník knihovny pomocí meziknihovní výpůjční služby.

Za tuto službu se vybírá poplatek za poštovné 50 Kč + 5 Kč za každou další knihu v zásilce.

 

3.  Výpůjční lhůta je 31 dnů. Potřebuje-li čtenář knihu déle, může mu být tato lhůta prodloužena o další měsíc, v případě, že kniha není již zamluvena dalším čtenářem. Výpůjční lhůta může být prodloužena celkem dvakrát o jeden měsíc (celkem výpůjčka na tři měsíce), pokud čtenář požádá o prodloužení před jejím uplynutím.

 

4.  Čtenář, který včas nevrátí knihy, bude osobně nebo písemně upomenut. Knihy mohou být také vymáhány prostřednictvím městského úřadu.

Čtenář je povinen hradit upomínací výlohy.

 

5.  S knihami, které tvoří majetek Města Slušovice, musí čtenář zacházet šetrně. Zjištěnou závadu je povinen okamžitě hlásit knihovníkovi, jinak musí škody hradit sám. Ztracenou nebo poškozenou knihu nahradí  stejným vydáním téže knihy, knihou jinou (po dohodě s knihovníkem) nebo peněžitou náhradou.Taktéž je povinen zaplatit 20 Kč za poškozený kód v knize nebo za kód v knize, kterou poškodil či ztratil a 10 Kč za zpracování knihy (náhrady).

 

6.  Čtenář nemá právo půjčovat knihy vypůjčené v městské knihovně dalším osobám.

 

7. V případě, že čtenář prodělal infekční chorobu a měl půjčené knihy z knihovny, je povinen tuto skutečnost nahlásit v knihovně.

 

TENTO ČTENÁŘSKÝ ŘÁD JE KAŽDÝ ČTENÁŘ POVINEN ZNÁT A DODRŽOVAT.

TEN, KDO SOUSTAVNĚ PORUŠUJE JEHO USTANOVENÍ, MŮŽE BÝT Z ŘAD ČTENÁŘŮ VYLOUČEN.

 

 

Tento čtenářský řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014